انتصاب آیت الله موحدی کرمانی بعنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام؟

سرویس خبر- منطق نیوز:
برخی اخبار از احتمال انتصاب آیت الله موحدی کرمانی به ریاست مجmantegh-7-bahman-95مع تشخیص مصلحت نظام خبر داده اند. این که این احتمال تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است باید منتظر ماند.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس محمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای منصوب می شود و تا صدور حکم از جانب ایشان این اخبار و احتمالات صرفا در حد گمانه زنی باقی می ماند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*