رئیس کمیسیون اقتصادی : برخی از دستگاه ها بود و نبودشان فرقی ندارد

بودجه امسال در شرایطی وارد مجلس شورای اسلامی شد که قرار بود، بنا بر بودجه عملیاتی طرح ریزی شود. با وجود این، به گفته کارشناسان، بودجه حاضر تنها ۲۰ درصد به صورت عملیاتی برنامه ریزی شده و همچنان روش بودجه ریزی مانند سالهای گذشته بوده است.

با اینکه حدود بیست سال از تفکر بودجه نویسی عملیاتی که در دولت های مختلف مطرح شده می گذرد، به دلایل گوناگون، هیچ وقت اجرایی و عملیاتی نشده و یکی از مهمترین دلیل آن نیز نبود اراده و خواست دولت ها بوده است و در بودجه های سال های گذشته نسبت به سال قبل خود تنها کمتر از نیم درصد تغییر داشته اند.

باید گفت، بودجه نویسی فعلی آسیب ها و پیامدهای منفی بسیاری دارد و گرفتاری های زیادی برای ما پدید آورده است. در این روش توزیع بودجه در راه خودش محقق نمی شود و نظارت را سخت می کند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، مخالف این روش بودجه ریزی هستند.

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص این موضوع اظهار داشت: دولت هر سال این موضوع را مطرح می کند؛ اما اینکه چه میزان این بودجه عملیاتی است، واقعیت این است که بودجه حاضر با چیزی که به عنوان بودجه عملیاتی شناخته می شود فاصله زیادی دارد.

این نماینده مجلس گفت: بودجه عملیاتی یعنی اینکه هر کس هر میزان خدمت انجام می دهد، براساس همان میزان هزینه خود را از بیت المال دریافت کند. درواقع این موضوع دقیقا مانند صورت وضعیت های پروژه های عمرانی است، در طرح های عمرانی پیمانکار اگر مبلغی مطالبه کند، از وی صورت وضعیت درخواست می شود و در صورتی که مبلغ خرج شده باشد، پول به وی پرداخت خواهد شد.

وی گفت: دقیقا مدل صورت وضعیت طرح های عمرانی می شود بودجه عملیاتی، اما اگر بخواهیم این را جلو ببریم برخی از دستگاه ها اعتراض خواهند کرد و فشار زیادی به آنها خواهد آمد و متقابلا فشارهایی را نیز به نهادهای دیگر وارد خواهند کرد.

 

پور ابراهیمی افزود: این دستگاهها فشارهای زیادی به مجلس و دولت خواهند آورد تا این کار انجام نشود. خیلی ها نمی خواهند بودجه شفاف شود، در حالی که بودجه عملیاتی یعنی شفافیت در بودجه، متأسفانه اکثر قریب به اتفاق دستگاه ها به دلیل آنکه اعداد در بودجه از تعهداتی که باید انجام دهند به مراتب بیشتر است خیلی تمایل ندارند موضوع باز شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر نهادهای ما صد واحد عملکرد دارند اما برای ۱۵۰ واحد بودجه گرفته اند، البته این شدت و ضعف هایی دارد. برخی از دستگاه ها ممکن است ۱۱۵ واحد باشد و در برخی نهادها از ۱۰۰ به ۳۰۰ واحد هم اتفاق افتد، شدت هر چقدر بیشتر باشد آثار آن نیز بیشتر خواهد بود.

این نماینده مجلس گفت: ما برخی دستگاه ها را داریم که بود و نبود آنها فرقی به حال کشور ندارد؛ اما اعتبار می گیرند و بودجه دارند، ولی خاصیتی ندارند و حتی در بسیاری از موارد مانع هم هستند، اگر هم روزی به آنها بگویند که توضیح دهد چه کار می کنند و اثر آنها در کشور چه چیز است، بودجه امنیتی می گیرید نمی تواند بگوید.

رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: بنابراین این نهادها با بودجه عملیاتی مخالف هستند، و نمی گذارند کار به نتیجه برسد، و تمام تلاش خود را خواهند کرد که در آینه نیز این موضوع تکرار نشود.

این عضو کمیسیون اقتصادی در پایان گفت: حال ممکن است که شخص رئیس جمهور با بودجه عملیاتی موافق باشد و شاید معاونانش هم از این موضوع استقبال کنند؛ اما به بدنه که می رسد، واکنش های منفی ایجاد می شود که علیه خودش می شود و درواقع بیشترین مقاوت علیه بودجه عملیاتی در بدنه خود دولت است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*