کاهش بودجه مدارس کشور

لایحه بودجه ۹۷ در حوزه وزارت آموزش و پرورش، حاوی نکات مثبت و منفی فراوانی است که از یک سو نویدبخش آینده ای بهتر برای این حوزه مهم است و از سوی دیگر، نگرانی های فراوانی به همراه دارد. افزایش بودجه مناطق محروم و تلاش برای توسعه عدالت آموزشی از بخش های امیدوار کننده لایحه و کاهش چشمگیر بودجه در برخی بخش ها مثل توسعه و تجهیز مدارس بسیار نگران کننده است.

به گزارش «تابناک»؛ چند روز پیش، حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان با حضور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۹۷ را به مجلس تقدیم کرد؛ لایحه ای که از همان ابتدا حاوی حاشیه های فراوانی بود و انتقادات فراوانی را به همراه داشت.

جدا از تلاش دولت برای افزایش عوارض خروج از کشور و افزایش قیمت حامل های انرژی که به منظور تأمین منابع جدید مالی طراحی شده است، نوع و کمیت تخصیص بودجه در نهادهای مختلف و نیز زیرمجموعه های این نهادها نیز قابل توجه است و پیام های متفاوتی را به ذهن متبادر می کند.

یکی از این حوزه ها، وزارت آموزش و پرورش است که بر اساس لایحه بودجه ۹۷ و در مقایسه با لایحه بودجه سال ۹۶ در مجموع شاهد کاهش بودجه است؛ اما در زیرمجموعه های وزارت آموزش و پرورش، میزان بودجه ها به نسبت سال گذشته فراز و فرود فراوانی دارد.

جدا از برخی بندهای ضروری و اجتناب ناپذیری مثل مدارس خارج از کشور، صندوق فرهنگیان، هزینه های دبیرخانه و بدنه اصلی وزارتخانه که دولت همواره باید به آنها توجه داشته باشد و بودجه ویژه ای برای آنها طرح ریزی کند، میزان کاهش و یا افزایش بودجه در بسیاری از بندهای دیگر می تواند به نوعی گویای سیاست ها و نگاه های دولت به آموزش و پرورش کشور باشد.

در لایحه بودجه ۹۷، سرانه دانش آموزی، تأمین هزینه های دانش آموزان مناطق محروم، بودجه فعالیت های تربیت بدنی، بودجه فعالیت های پرورشی، خرید خدمات آموزشی در مناطق کم برخوردار و نیز توجه ویژه به آموزش های پیش دبستانی با افزایش قابل توجهی رو به رو شده است؛ اتفاق خوبی که به رغم کاهش کلی بودجه از توجه ویژه دولت دور نمانده و نشان از دغدغه دولتمردان به برخی ضرورت های حساس مثل ایجاد عدالت آموزشی و حمایت از دانش آموزان قشرهای ضعیف جامعه است.

با این حال، لایحه بودجه ۹۷ در برخی بندهای حساس و مهم دیگر آموزش و پرورش مثل توسعه و تجهیز مدارس و تکمیل فضاهای آموزشی مورد نیاز با کاهش بودجه رو به رو شده است؛ اتفاق نگران کننده ای که با توجه به حجم بالای مدارس غیر استاندارد و فضاهای آموزشی نامناسب کشور چندان توجیه پذیر نیست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*