تیراندازی در محدوده ریاست جمهوری

سرویس خبر منطق نیوز:

تیراندازی در محدوده ریاست جمهوری

معاون امنیتی استاندار تهران:
فردی که در تلاش بود از گیت نهاد ریاست جمهوری بگذرد با اخطار نیروهای حفاظت مواجه شد
به علت بی توجهی این فرد به اخطارها، ماموران حفاظت با تیراندازی او را از ادامه تحرک بازداشتند این فرد زخمی شده است
هویت این فرد و علت این اقدام در دست بررسی است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*