داعش فایل صوتی ادعایی از «ابوبکر البغدادی» منتشر کرد

داعش فایل صوتی ادعایی از «ابوبکر البغدادی» منتشر کرد
داعش، درشرایطی که گمانه‌زنی‌هایی درباره مرگ سرکرده این گروه تروریستی مطرح شده یک فایل صوتی ازابوبکر البغدادی منتشرکرد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*