ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در صحن مجلس

ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در صحن مجلس

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از تهیه طرحی خبر داد که بر اساس آن نمایندگان نمی‌توانند تلفن همراه خود را به داخل صحن ببرند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*